Realizácie

Spoločnosť TRINOM PLUS s.r.o. pomocou vlastných zdrojov ako aj subdodávateľsky participovala na viacerých významných projektoch realizovaných v Bratislave a po celom Slovensku.

priemyselné objekty, polyfunkčné budovy a obchodné priestory

Súkromné byty a rodinné domy